Till Tom Special

I = 1 x 8

I = intro

1. chorus

A IIII = hengailua

A IIII = 2 x (tronkey doon alku) (=fall of the log 2 x (1x8), suffle (4) low down (4), yht 2x8)

B IIII = 2 x (boogie back + shorty george)

A IIII = pushes + simple pushes

2. chorus

A IIII = (tronkey doon alku)

A IIII = 2 x (boogie back + shorty george)

B IIII = pushes + simple pushes kääntyen

A IIII = Suzie Q

3. chorus

A IIII = mess around (2 x 8) + (1,3 eteen, 5,7,1,3,5,7 vasempaan hip twist) = (2 x 8)

A IIII = (1 step 2 twist-käännös 3 dip 4 klap) x 2 = 1 x 8 ja tämä toistetaan neljään kertaan

B IIII = walk, walk, double walk = 1 x 8 ja tämä toistetaan neljä kertaa

A IIII = charleston (alkaen 8:lla !) 1x8 + hunch back & shimmy (4 iskun ajan)sekä taputus 5,6 a 7 = 1x8 ja tämä kahteen kertaan

4. chorus

A IIII = lindy charleston (1x8) x 4

A IIII = travel around the world -charleston (1x12) + lindy charleston (1x8) + travel around the world-charleston (1x12)

B IIII = stompin jimmy -variaatio alkaen 2:lla oikealla (3x8) + jumping break (1x8)

A IIII = jumping half break 2x (=1x8) + jumping break (1x8) + jumping half break + jumping break stamp stepillä

outro: heel tap (o), 2 step (o), 3 heel tap (v), 4 step (v), 5 ristiin taakse (o), 6 (v) , 7 ristiin taakse (o), 8, 1 heel tap (o), 2 step (o), 3 heel tap (v) 4 step (v), 5 askel eteenpäin (o) 6 dip

 

 

Takaisin